ฝากปล่อยเช่าคอนโด (ฟรี!)

ฝากปล่อยเช่าคอนโด กับ Condothai : หาผู้เช่าได้เร็ว ทีมงานมืออาชีพดูแลตลอดสัญญา

ตัวอย่างลูกค้า ฝากปล่อยเช่าคอนโด

ทีมงานลงข้อมูลฝากปล่อยเช่าคอนโดให้


ลงข้อมูลฝากปล่อยเช่าคอนโดด้วยตนเอง

1.เลือกโครงการ
พิมพ์ชื่อ คอนโด เพื่อค้นหา หรือ กรอกชื่อ คอนโด ที่ต้องการในช่องค้นหา
2.ราคาปล่อยเช่า/ปล่อยขาย
ราคาค่าเช่าตามระยะเวลาสัญญา
ต่อเดือน
ต่อเดือน
ต่อเดือน
ต่อเดือน
ต่อวัน
โปรดระบุวันที่สิ้นสุดการเช่า เพื่อระบบจะปรับสถานะเป็น พร้อมให้เช่า โดยอัตโนมัติ
3.กรอก ข้อมูลอสังหา
4.รายละเอียดของ เจ้าของ
กรุณาระบุข้อมูล เพื่อให้ทีมงานคัดเลือกลูกค้าได้ตรงความต้องการ เช่น ไม่รับชาวต่างชาติ ,ไม่อนุญาตให้พักเกิน 2 ท่าน หรือ ไม่รับคนสูบบุหรี่ เป็นต้น
5.รูปภาพห้องภายในคอนโด : รูปทั้ง 7 รูป (ไม่เอา Defect)

รอทีมงานตรวจสอบข้อมูลฝากปล่อยเช่าคอนโด(ภายใน 24 ชม.)